Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Digitālo aģentu un līderu mācību dalībnieka anketa

Šo aptauju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) uzdevumā veic SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (turpmāk - RISEBA).

VARAM laika posmā no 2018. līdz 2020.gadam īstenoja integrēto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” (turpmāk – Programma), kuras nozīmīgākā sastāvdaļa bija mācības 6000 personām (bibliotekāriem, skolotājiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un žurnālistiem).
Šo mācību rezultātā visā Latvijā ir izveidots unikāls digitālo aģentu tīkls, kas, kā labā prakse, ir atzinīgi novērtēts gan Latvijā, gan Eiropā. VARAM sadarbībā ar RISEBA no 2021.gada septembra līdz 2022.gada novembrim paredz veikt digitālo aģentu tīkla attīstību – mācīt jaunus digitālos aģentus, stiprināt un attīstīt jau esošo digitālo aģentu digitālās prasmes un zināšanas, kā arī veidot digitālos līderus, kuriem bez digitālajām iemaņām tiek pilnveidotas multiplikatora spējas.

Lūdzam līdz š.g. 16.jūlijam sniegt informāciju par esošajiem un potenciālajiem Jūsu iestādes digitālajiem aģentiem, kuri vēlētos apgūt digitālā aģenta prasmes, kā arī tiem digitālajiem aģentiem, kuri Jūsu vērtējumā varētu turpināt mācības kā digitālie līderi.  

Ar zvaigznīti * atzīmētie jautājumi ir obligāti.

(This question is mandatory)
Izvirzītā mācību dalībnieka informācija
Lūdzu, sniedziet informāciju par katru personu (darbinieku, kas jau ir digitālais aģents vai potenciālo digitālo aģentu), ko izvirzāt mācībām, atsevišķi.
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi.
(This question is mandatory)
Vai persona laika posmā no 2018. līdz 2020.gadam ir piedalījusies programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” digitālo aģentu mācībās?
Lūdzu, norādiet jebkādu papildus informāciju, kas, Jūsuprāt, ir svarīga šīs aptaujas kontekstā:
(This question is mandatory)

Informācija par personas datu apstrādi

Personas datu pārzinis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija.
Personas datu apstrādātājs: SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (RISEBA), Meža iela 3, Rīga, LV-1007, Latvija.
Personas datu apstrādes nolūks: Digitālo aģentu un digitālo līderu mācību organizēšana.
Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

Personas dati, kas norādīti reģistrācijas veidlapā, tiks izmantoti tikai Programmas “Dari digitāli!” mācību un komunikācijas aktivitātēs un netiks nodoti trešajām personām. Personas dati tiks saglabāti līdz Programmas noslēgumam (2022.gada 24.novembris) un tiks izdzēsti beidzoties Programmas termiņam.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi iesniegtiem personas datiem un to labošanu vai apstrādes ierobežošanu.
Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Jautājumu gadījumā jums ir tiesības sazināties ar VARAM pa e-pastu das@varam.gov.lv vai RISEBA pa e-pastu dpo@riseba.lv.
Datu apstrādes pārkāpumu gadījumā, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Pārziņa privātuma politika pieejama: https://www.varam.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade
Apstrādātāja privātuma politika pieejama: https://www.riseba.lv/lv/privatuma-politika

Programmu “Dari digitāli” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Izpildītājs: personu apvienība - SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, SIA “Deep White”, SIA “MIXD”

Programma tiek īstenota, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta” finansējumu.