You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Digitālo aģentu un digitālo līderu prasmju un personības tests

Sveicam Jūs kā dalībnieku digitālo aģentu un digitālo līderu mācību programmās, ko integrēto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Dari digitāli!” (turpmāk – Programma) ietvaros īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (turpmāk - RISEBA).

Programmas ietvaros jau kopš 2018.gada tiek attīstīts unikāls digitālo aģentu tīkls, kas, kā labā prakse, ir atzinīgi novērtēts gan Latvijā, gan Eiropā.
Turpinot Programmas īstenošanu, VARAM sadarbībā ar RISEBA no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada novembrim īsteno digitālo aģentu un digitālo līderu mācību programmas, kas:

  • nodrošinās digitālo prasmju mācības jauniem digitālajiem aģentiem,
  • stiprinās un attīstīs jau esošo digitālo aģentu digitālās prasmes un zināšanas,
  • veidos digitālos līderus, kuriem bez digitālajām iemaņām tiks pilnveidotas arī multiplikatora spējas - spējas būt sabiedrības digitālās transformācijas līderim un padomdevējam līdzpilsoņiem.

 


Lai noteiktu Jūsu personībai un prasmju līmenim piemērotāko mācību programmu, tiek veikta mācību dalībnieku testēšana. Tās ietvaros, balstoties uz Jūsu pašvērtējuma, tiks novērtētas Jūsu prasmes, kā arī ar personības testu palīdzību noteikta Jūsu motivācija dzīves un mācību lēmumu pieņemšanā.

Testa izpildei būs nepieciešamas 15-20 minūtes, un tas veicams bez pārtraukuma, visi jautājumi ir obligāti. Testa izpilde pilnā apjomā ir obligāts priekšnoteikums Jūsu iekļaušanai mācībās.

Testu aicinām veikt iespējami tuvā laikā - tas dos lielāku iespēju Jūs iekļaut jau tuvākajās mācībās grupās.
Ja šobrīd nevarat atrast laiku nepārtrauktai testa veikšanai, drīkstat aizvērt pārlūkprogrammu un izmantot Jums e-pastā atsūtīto saiti vēlreiz Jums ērtā laikā.

Visas Jūsu atbildes ir konfidenciālas - tās netiks atspoguļotas individuālā līmenī, atklātas VARAM, Jūsu darba devējam vai citām personām. Testa rezultātā tiks noteikta Jums piemērotākā mācību programma, izmantojot sociālās tehnoloģijas "Motival" algoritmus. Testa noslēgumā Jums būs iespēja iepazīties ar tā rezultātiem - Jūsu prasmju pasi un personības profila aprakstu.

Ar zvaigznīti * atzīmētie jautājumi ir obligāti.

(This question is mandatory)
Mācību dalībnieka informācija:
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi - informācija tiks izmantota tikai saziņai mācību procesa sakarā.
(This question is mandatory)

Informācija par personas datu apstrādi

Personas datu pārzinis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija.
Personas datu apstrādātājs: SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (RISEBA), Meža iela 3, Rīga, LV-1007, Latvija
Personas datu apstrādes nolūks: Digitālo aģentu un digitālo līderu mācību organizēšana.
Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

Personas dati tiks izmantoti tikai Programmas “Dari digitāli!” mācību un komunikācijas aktivitātēs un netiks nodoti trešajām personām. Personas dati tiks saglabāti līdz Programmas noslēgumam (2022.gada 24.novembris) un tiks izdzēsti beidzoties Programmas termiņam. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi iesniegtiem personas datiem un to labošanu vai apstrādes ierobežošanu. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Jautājumu gadījumā jums ir tiesības sazināties ar VARAM pa e-pastu das@varam.gov.lv vai RISEBA pa e-pastu dpo@riseba.lv. Datu apstrādes pārkāpumu gadījumā, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).
Pārziņa privātuma politika pieejama: https://www.varam.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade. Apstrādātāja privātuma politika pieejama: https://www.riseba.lv/lv/privatuma-politika.

Programmu “Dari digitāli” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Izpildītājs: personu apvienība - SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, SIA “Deep White”, SIA “MIXD” Programma tiek īstenota, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta” finansējumu.